Welcome

Instruments

Classification

Group

Illustrations

Map

Literature

Contact us

Select an instrument by clicking on the picture:
(please, scroll to the left and right and up an down to see all the instruments)


Back
Atta Manobo
Kubing
           
Bagobo
Kudlung

Palandag
         
B'laan
Aduwagay

Kudlung

Tongkaling
       
Bontoc
Afiw

Courting flute

Kalleleng (3)
       
Hanunoo
Bansiq

Kinaban

Lantuy
       
Ifugao
Bangibang

Palipal
         
Kalagan
Tangunggu
           
Kalingga
Balingbing

Kolitong

Paldong

Tongali
     
Manobo
Kumbing
           
Mansaka
Pulalu
           
Maranao
Agung

Dadabuan

Gandang

Kubing

Kudyapi

Kulintang

Kulintang

Serongagandi

Tagutok
         

Taosug


Gabbang

Sahunay
 

 


   

T'boli


Sludoy