Rechtstreekse hulp aan
NIAS en SIBERUT

Voor de laatste informatie over dïverse projekten:

Klik hier


Wat doet Howu-Howu?

Howu-Howu is een stichting die zich ten doel stelt de unieke lokale cultuur van de eilanden Nias en Siberut te behouden. Verder wil zij het welzijn van de bevolking verbeteren. Howu-Howu richt zich daarbij op het verbeteren en het toegankelijk maken van de gezondheidszorg en het onderwijs. Howu-Howu betekent weldaad. De stichting werkt volgens het in IndonesiŽ gebruikelijke principe van 'buka jalan': iemand op weg helpen door de 'gelddrempels' weg te nemen.

De stichting onderhoudt nauwe en rechtstreekse contacten met de bewoners van Nias en Siberut. Deze contacten zijn gericht op samenwerking en kennisoverdracht. Op deze manier komen nieuwe ontwikkelingen in handen te liggen van de plaatselijke bevolking, en wel op een manier die aansluit bij de eigen cultuur.


De eilanden Nias en Siberut

Nias en Siberut zijn twee eilanden voor de westkust van Sumatra. Zij maken deel uit van de staat IndonesiŽ, welke centraal vanuit Java wordt bestuurd. Java en de Javanen voeren de boventoon. Helaas houdt de centrale overheid in haar plannen te weinig of geen rekening met de belangen en eigenheid van de plaatselijke bevolking. Het 'javaniseren' van heel IndonesiŽ vormt een reŽle bedreiging voor lokale culturen zoals die van Nias en Siberut.

Beide eilanden zijn op een geheel eigen wijze uniek. Zij herbergen een eeuwenoude cultuur met waarden en normen die nog steeds het alledaagse leven van de bevolking bepalen. De bewoners hechten sterk aan hun eigen wijze van leven. Desondanks is men niet wars van de verworvenheden van de 'moderne' wereld. Maar wèl als 'modernisering' leidt tot het uithollen van de eigen cultuur. Zo probeert men van het zuiden van Nias een tweede Bali te maken. Verbeteringen aan het voorzieningenniveau op Nias zijn gericht op een groeiend toerisme en niet op de noden van de plaatselijke bevolking. Bovendien levert de nieuwe bedrijvigheid nauwelijks werk op voor de Niassers. De bevolking op Siberut wordt geconfronteerd met de gevolgen van een immense houtkap. Zij worden hierdoor fysiek in hun bestaan bedreigd.


Hoe werkt Howu-Howu?

De mensen op Siberut en Nias kampen veelal met specifieke ziekten en aandoeningen die vaak met eenvoudige middelen te verhelpen en te voorkomen zijn (bijvoorbeeld met jodium, kalk, en vaccinaties). Maar een goede gezondheidszorg ontbreekt. Ook het onderwijs is onder de maat en niet voor iedereen beschikbaar. De lesstof sluit niet aan op de lokale cultuur en op de eigen geschiedenis. Daarnaast is het moeilijk en vaak onmogelijk voor kinderen om naar school te gaan vanwege de afstand. Zij moeten ver van hun dorp onderdak vinden om onderwijs te kunnen volgen. De bevolking is echter niet in staat om de kosten te betalen.

De stichting Howu-Howu bestaat uit mensen die zich nauw betrokken voelen met de bewoners van de eilanden. De bestuursleden werken op vrijwillige basis en hebben Nias en/of Siberut al een of meerdere keren bezocht. De situatie en de problematiek ter plekke zijn goed bekend. Een aantal leden is er geboren en getogen. Zij vormen de rechtstreekse schakel tussen de stichting en de bewoners van Nias en Siberut.


Wat kunt u doen?

Met uw hulp kan er veel gerealiseerd worden. Met een maandelijkse bijdrage van € 4,50 kan een kind naar school. Met een eenmalige bijdrage van € 18,- kan een baby tegen de meest voorkomende ziekten ingeŽnt worden. Met een bijdrage van € 22,50 kunnen wij een fonds starten om kosten voor medicijnen en medische behandelingen te dekken. Het gaat om kleine bedragen die een wereld van verschil maken.

U kunt (vaste) donateur van de Stichting Howu-Howu worden door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL94 INGB 0007 653 180 ten name van Stichting Howu-Howu te Dordrecht.

U kunt zich aanmelden door een kaartje te sturen of door ons te mailen (info@howu-howu.org). Donateurs ontvangen twee tot drie keer per jaar een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de activiteiten van de stichting.


Waarom deze stichting?

U zult zich misschien de vraag stellen waarom deze stichting in het leven geroepen is. Er zijn er al zoveel die hulp bieden aan IndonesiŽ. U heeft gelijk. Toch zijn er wezenlijke verschillen. Howu-Howu heeft oog voor de lokale cultuur en de noden van de plaatselijke bevolking. Er zijn nauwe contacten met de bewoners van de eilanden en de geldelijke hulp die gegeven wordt, komt voor honderd procent ten goede aan de bewoners. Alle donaties worden direct benut. Uw hulp wordt via Howu-Howu rechtstreeks doorgesluisd naar de eilanden. Howu-Howu is niet meer dan een doorgeefluik.

Wilt u meer weten?

Als u vragen heeft, neem dan contact op met:

Stichting Howu-Howu:

e-mail: info@howu-howu.org

website: www.howu-howu.org